Står du inför att sälja ditt hus. Då kan det vara värt att snygga till trädgården inför visningen. Medvetet eller inte så påverkas vi människor för omedvetna synintryck, som hur entréträdgården upplevs när man besöker ett nytt hus. Upplevelsen kopplar till känslor som påverkar våra handlingar, på ett medvetet plan eller ej.

Kostnaden för en så kallad Garden styling kan lätt tas med i försäljningspriset med marginal för dig som säljare. Exempel kan vara mindre beskärningar, trimning, städning, rensning.

Resekostnader med bil till och från kunden är 35 cent/km

Timpris för Garden styling är 55 €/h inkl. moms