Några projekt är:

  • Planering av självstyrelseparken inför Åland 100 år
  • Planering och anläggande av nya rabatter vid Folkhögskolan
  • Nya planteringar vid Hotell- och restaurangskolan
  • Häckklippningar
  • Upprensningar i äldre trädgårdar
  • Byggnationer av mindre konstruktioner så som staket och blomlådor
  • Trädgårdskonsultationer