Övriga tjänster är bland annat:

  • Installationer och praktiska arbeten hos kunden (t.ex. bevattningssystem)
  • ”Estetiskt konsult” eller koordinator när själva anläggningen görs
  • Planteringar
  • Olika mätningar(t.ex. inmätningar av befintliga växter, höjder och längder på tomten)
  • Skötseluppdrag (beskärning, rensning, klippning etc.)

Resekostnader med bil till och från kunden är 43 cent/km

Timpris för övriga tjänster är 55 €/h inkl. moms