Att anlita en Trädgårdsarkitekt har många fördelar.

Vid nybyggnation är det en stor fördel att planera trädgården samtidigt som huset planeras. Listar några fördelar som annars kan bli en onödig utgift längre fram. Förberedelser är halva jobbet.

  • När huset står färdigt är även trädgården färdig planerad men kanske anläggs i ett senare skede. Alla markrör för t.ex. belysningar är färdigt dragna så du slipper gräva på nytt eller ta dit maskiner. Jordhögar finns på rätt plats om det planerat för t.ex. markhöjningar.
  • Grunden för en framtida plattgång, uppfart eller underlag för en uteplats görs samtidigt som du redan har en entreprenör på plats vid husbygget.
  • Du vet exakt var och vilken växt som är planerad, underlättar vid inköp. Kanske du anlägger i etapper. Du gör troligen mindre spontana inköp av växter också.
  • Värdet höjs på ditt hus med en välplanerad trädgård.
  • Du slipper fundera hur du vill ha trädgården efter inflyttningen för nu är den inte långt bort från förverkligande. Du har en färdig plan!

Detta är bara några fördelar med att planera i förväg, finns säkert många fler. Slutligen vill jag att du som kund känner dig trygg att veta att det finns hopp och jag finns här för din skull, att skapa din drömträdgård!