dsign start är en trädgårdsplanering som gör att du själv kan anlägga trädgården på egen hand genom att följa planen i ditt arbete eller för offertförfrågningar för anläggning. Inleds med dsign start med 2 timmars hembesök och debiteras separat med 250€ inkl. moms

Vi träffas hemma hos dig och har en checklistan som grund, som jag tillhandahåller, och går igenom era behov och önskemål . Tillsammans går vi sedan igenom tankar och idéer ute i trädgården och tittar på plats hur vi kunde lösa era idéer och bollar kring dem för att hitta lösningar som ligger till grund för kommande ritningar. Innan slutritningar och handlingar görs träffas vi igen och går igenom utkast vi för att stämma av att jag är på rätt väg.

I förslaget ingår:

 • Beskrivande text med bilder (text som förklara tydligt tanken med designen och hur den är tänkt att användas och upplevas)
 • Illustrationsplan (färglagd ritning med trädgårdens helhetsbild med allt innehåll och förklaringar. Alla idéer framkommer på ett tilltalande sätt)
 • Kompletterande vy (en bild hur trädgården är tänkt att se ut ur ett perspektiv)
 • Förslag på växter, enkel lista (växter med svenska namn, ej antal)
 • Utkast möte (vi träffas igen för att gå igenom mitt arbete så här långt för att se att jag är på rätt väg, nu finns läge att göra ändringar eller komplettera)
 • Skötselplan (lista med de mest förekomna skötselåtgärderna i förslaget under ett år för att få en hållbar trädgård)
 • Slutliga förlaget presenteras hemma hos er

Alla ritningar är skalenliga. Alla handlingar är värdehandlingar och levereras i pappersformat och i pdf.

Vad du behöver ordna inför vårt möte:

 • En situationsplan i skala (tomtgränser och byggnader framgår tydligt)

Inledande dsign start 250€ inkl. moms (faktureras separat)

dsign start offereras separat 

Timpriset för ritningstjänster är 86,80 €/h inkl. moms

Den totala kostnaden för dsign start beror helt på omfattningen på projektet och tomtens storlek och beskaffenhet. dsign start offereras specifikt efter vårt första besök.

Efter offereringen väljer du hur du vill gå vidare. Offerten är gratis.

Resekostnader med bil till och från kunden är 65 cent/km

Timpris för övriga tjänster är 55 €/h inkl. moms


dsign start går naturligtvis att komplettera med något av följande ritningar:

 • Belysningsplan (placering av utomhus armaturer och specificerade modeller samt priser)
 • Detaljritningar (konstruktionsritningar på mindre fristående konstruktioner, t.ex. spaljéer, pergola, staket)
 • Markberedningsplan (en teknisk plan för alla ytskikt, växtbäddar, konstruktioner som anläggs före alla växter)
 • Planteringsplan (exakt placering av alla växter, rabattens utformning och antal av alla tillkomna växter)
 • Växtlista, fullskalig (fullständigt specificerade växter med svenska och vetenskapliga namn, antal, sort, kvalitet etc. Listan kan direkt användas som inköpsunderlag)
 • Förslag materiallista, enkel (materialen ej specificerade eller mängd satta)
 • Materiallista, fullskalig (alla föreslagna material och inventarier i en egen lista och var man kan köpa dem, produktbeskrivning och även mängder på t.ex. markmaterial, stenläggningar etc.)

För kompletterings ritningar till dsign start är priset 86,80 €/h inkl. moms och offereras som en separat position. Slutpriset är helt beroende på omfattningen av kompletteringen och krav på detaljeringsgraden.