dsign komplett är en total designlösning för din trädgård som kan användas för anläggning och inköp. Antingen för att själv utföra arbetet eller anlita extern hjälp. Inleds med dsign start med 2 timmars hembesök och debiteras separat med 240€ inkl. moms

Vi träffas på plats har checklistan som grund och går igenom behov och önskemål . Vi ser hur utemiljön ser ut idag, tillsammans går igenom tankar och idéer. Hittar olika lösningar som ligger till grund för kommande ritningar. Innan slutritningar och sluthandlingar görs träffas vi igen och går igenom presentationen så här långt för att stämma av att jag är på rätt väg.

I förslaget ingår i denna ordningsföljd:

 • Beskrivande text med bilder (text som förklara tydligt tanken med designen och hur den är tänkt att användas och upplevas)
 • Illustrationsplan (färglagd ritning med trädgårdens helhetsbild med allt innehåll och förklaringar. Alla idéer framkommer på ett tilltalande sätt)
 • Kompletterande vy (en bild hur trädgården är tänkt att se ut ur ett perspektiv)
 • Förslag på växter, enkel lista (växter med svenska namn, ej antal)
 • Första presentationsmöte (vi träffas igen för att gå igenom mitt arbete så här långt för att se att jag är på rätt väg, nu finns läge att göra ändringar eller komplettera.)
 • Planteringsplan (exakt placering av alla växter, rabattens utformning och antal av alla tillkomna växter)
 • Växtlista, fullskalig (fullständigt specificerade växter med svenska och vetenskapliga namn, antal, sort, kvalitet etc. Listan kan direkt användas som inköpsunderlag)
 • Materiallista, fullskalig (alla föreslagna material och inventarier i en egen lista och var man kan köpa dem, produktbeskrivning och även mängder på t.ex. markmaterial, stenläggningar etc.)
 • Skötselplan (lista med de mest förekomna skötselåtgärderna i förslaget under ett år för att få en hållbar trädgård)
 • Slutliga presentationsmötet hemma hos er

Vid behov kan man komplettera med dessa ritningar:

 • Markberedningsplan (en teknisk plan för alla hårdgjorda ytskikt, växtbäddar, konstruktioner som anläggs före alla växter är på plats)
 • Belysningsplan (placering av utomhus armaturer, specificerade modeller och antal)
 • Detaljritningar, om behov finns (konstruktionsritningar på mindre fristående konstruktioner, t.ex. spaljéer, pergola, staket)

Alla ritningar är skalenliga. Alla handlingar är värdehandlingar och levereras i pappersformat och i pdf.

Vad du behöver ordna inför vårt möte:

 • En situationsplan i skala (tomtgränser och byggnader framgår tydligt)

En situationsplan kan fås från kommunen eller lantmäteribyrån

Inledande dsign start 250€ inkl. moms (faktureras separat)

dsign komplett offereras separat

Timpriset för ritningstjänster är 71,92 €/h inkl. moms

Den totala kostnaden för dsign komplett beror helt på omfattningen på projektet och tomtens storlek och beskaffenhet. dsign komplett offereras specifikt efter vårt första besök.

Efter offereringen väljer du hur du vill gå vidare. Offerten är gratis.

Resekostnader med bil till och från kunden är 0,65e/km


dsignGarden kan även sköta om inköp av växter och material. dsignGarden hjälper även till att anlita professionella anläggare .

Övriga tjänster som utförs av dsignGarden:

 • Installationer hos kunden (t.ex. bevattningssystem)
 • ”Estetiskt konsult” eller koordinator när själva anläggningen görs
 • Planteringar
 • Olika mätningar(t.ex. inmätningar av befintliga växter, höjder och längder på tomten)
 • Kontroll av växtleveranser
 • Skötseluppdrag (beskärning, rensning, klippning etc.)

Resekostnader med bil till och från kunden är 0,65e/km

Timpris för övriga tjänster är 55 €/h inkl. moms