dsign direkt innehåller 2 timmars konsultation på plats + en enkel handritad skiss med förslag på olika designlösningar samt några växtförslag. Antingen görs allt på plats eller så skickar jag skissen efteråt om det finns behov för det. Skissen är inte en bygghandling!

Vi träffas hemma hos dig och har en checklistan som grund, som jag tillhandahåller, och går igenom era behov och önskemål . Tillsammans går vi sedan igenom tankar och idéer ute i trädgården och tittar på plats hur vi kunde lösa era idéer och bollar kring dem. Det kan vara om du har anteckningsmaterial till hands om du vill göra anteckningar under tiden.

Konsultationen är till stor nytta om du kört fast eller inte vet i vilken ände du skall börja för att få din drömträdgård. Kan även ses som en rådgivning på plats med förslag.

Efter konsultationen går det att bygga på med olika tjänster så som växtlista och/eller en planteringsplan. (offereras skilt)

Vad du behöver ordna inför vårt möte:

  • En situationsplan i skala (tomtgränser och byggnader framgår tydligt)

En situationsplan kan fås från kommunen eller lantmäteribyrån

dsign direkt kostar 250 € inkl. moms

Bikostnad 0,65e/km

 
TIPS!
GE BORT SOM PRESENT

dsignGarden kan även sköta om inköp av växter och material. dsignGarden hjälper även till att anlita professionella anläggare .

Övriga tjänster (praktiska arbeten) är bland annat:

  • Installationer hos kunden (t.ex. bevattningssystem)
  • ”Estetiskt konsult” eller koordinator när själva anläggningen görs
  • Planteringar
  • Olika mätningar(t.ex. inmätningar av befintliga växter, höjder och längder på tomten)
  • Kontroll av växtleveranser
  • Skötseluppdrag (beskärning, rensning, klippning etc.)

Resekostnader med bil till och från kunden är 65 cent/km

Timpris för övriga tjänster är 55 €/h inkl. moms